Voorwaarden

Goede voorwaarden bieden duidelijkheid voor ons en voor u.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden bestaan uit 2 delen. Een PDF bestand met daarin de voorwaarden die gelden voor overeenkomsten met Studio Van Berkel, en aanvullende voorwaarden specifiek voor formuliermetideal.nl.

De voorwaarden van Studio Van Berkel kunt u in PDF formaat downloaden en deze zijn gedeponeerd bij de KvK onder dossiernummer 53581792.

Aanvullende voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn specifiek van toepassing op formuliermetideal.nl.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor betalingsverkeer. Dat wordt door Mollie geregeld.
  • Derden, in wiens opdracht een formulier door ons is gerealiseerd, dienen zelf periodiek het formulier op een goede werking te controleren, inclusief betaling en ontvangst van e-mails. Wij doen dit niet. Wij vergoeden geen gemiste inkomsten door een niet-werkend formulier.
  • Wij vergoeden geen gemiste inkomsten door enige andere reden waaronder technische storingen of andere redenen waardoor een formulier niet werkt of niet beschikbaar is.
  • Derden in wiens opdracht een formulier door ons is gerealiseerd dienen altijd een alternatieve mogelijkheid te hebben voor klanten om gegevens te versturen en betalingen te verrichten, zoals e-mail en bankoverschrijving. Dit ter voorkoming van verlies van gegevens of inkomsten tijdens een storing. Men dient niet afhankelijk te worden van formulierenmetideal.nl.
  • Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Daarom hebben wij een privacy statement opgesteld.
  • Wanneer gegevens via een formulier op deze website doorgestuurd worden naar een derde, in wiens opdracht dat formulier door ons is gerealiseerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop die gegevens door die derde gebruikt worden.
  • Wij zijn niet gelieerd aan Mollie.
  • Wij nemen geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies.
  • Gegevens in formulieren worden pas opgestuurd na succesvolle betaling. Indien een betaling niet succesvol is gaan de ingevulde gegevens verloren.
  • Onze diensten mogen niet gebruikt worden bij oplichting, fraude of strafbare feiten. Is hiervan naar ons oordeel sprake dan worden onze diensten opgeschort of geannuleerd zonder teruggave van geld of gemiste inkomsten. Klachten kunnen via onze contactpagina gedaan worden.